W Advanced Business Solutions Institute skupiamy się na najważniejszym celu każdego biznesu – tworzeniu wartości dodanej. 

Co nas wyróżnia?

Sprawnie poruszamy się pomiędzy marketingiem i komunikacją, zagadnieniami HR, finansami, sprzedażą czy aspektami prawnymi. Mamy doświadczenie i umiejętnie łączymy wiedzę z zakresu zarządzania, ESG, HR, marketingu, PR, Relacji Inwestorskich, prawa, projektów IT, a nawet BHP.

Rozumiemy biznes naszych Klientów: jego cele, potrzeby i problemy.


Strategie SDG/ESG

Wspieramy firmy w przygotowaniu optymalnych strategii, dopasowanych do indywidualnych potrzeb organizacji. Przygotowujemy scenariusze ich praktycznej realizacji oraz pomagamy w raportowaniu niefinansowym.

Zwycięskie kultury organizacyjne

Pomagamy tworzyć kultury organizacyjne oparte na wartościach. Co więcej, wartości te nie są pustym sloganem, ale wyrażają się w tym, co i jak robimy budując unikalną wartość i wyjątkową przewagę konkurencyjną.

Projekty i innowacje

Wzrost zaczyna się od decyzji o zmianie, a każda zmiana potrzebuje zaangażowania. Pomagamy realizować projekty wspierające zmiany i rozwój w organizacji. A innowacje mamy w DNA.


Doradztwo

Budujemy strategie zrównoważonego rozwoju i wyzwalamy unikalny potencjał Twojej firmy.

 • Identyfikujemy kluczowe wartości Twojego biznesu
 • Budujemy strategię zrównoważonego rozwoju
 • Tworzymy zasady współpracy wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz
 • Porządkujemy obszar ładu korporacyjnego
 • Pomagamy budować dobre relacje z mediami, klientami, inwestorami, partnerami i społecznością lokalną
 • Projektujemy i realizujemy działania wspierające środowisko i społeczeństwo
 • Pomagamy w raportowaniu niefinansowym

Badania

Podejście badawcze jest wciąż niedocenianym w biznesie elementem budowania strategii. W naszych projektach przykładamy dużą wagę do szczegółowych badań i analiz stanu faktycznego w danym przedsiębiorstwie. Realizowane przez nas projekty badawcze wspierają szereg strategicznych obszarów biznesowych, jak również pomagają poznać potrzeby naszych naszych Klientów.

badania

Rozwiązania dla biznesu

Advanced Business Solutions Institute powstał w odpowiedzi na potrzeby biznesu, który ma ambicję podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju. Nurt sustainability to już nie tylko kaprys wybranych organizacji, ale konieczność i norma. Klienci, inwestorzy, pracownicy zaczynają oceniać organizacje przez pryzmat ich działań na rzecz środowiska i otoczenia społecznego.

Jednak firmy nie zaczną zmieniać się same. Potrzebują przywództwa, które będzie odpowiedzialne, wizjonerskie i przede wszystkim inicjujące często niełatwe transformacje. Wierzymy, że wśród rodzimych firm mamy wielu takich przywódców, którzy są gotowi do wytyczenia nowych kierunków działania i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Transformacja w kierunku partnerstwa z otoczeniem to z jednej strony zmiana kulturowa, a z drugiej strony zmiana na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa.

W Advanced Business Solutions Institute do nowej rzeczywistości biznesowej podchodzimy nie jak do zagrożenia, ale przede wszystkim jak do szansy na zmianę modeli biznesowych, osiągnięcia przewagi nad konkurencją dzięki lepszej współpracy i partnerstwu czy wreszcie okazji do długo odkładanej transformacji cyfrowej organizacji. Transformacja wymaga strategicznego spojrzenia na wszystkie na wszystkie aspekty działalności firmy. Sama komunikacja to już za mało.


Kluczowe obszary, w jakich działamy, to:

 • Zaufanie i wartości spółki
 • Strategie SDG/ESG
 • Budowa relacji i zaangażowania pracowników
 • Relacje z otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności relacje inwestorskie, relacje z mediami, relacje z klientami i instytucjami okołobiznesowymi
 • Projekty edukacyjne, CSR, wolontariat

O nas

Advanced Business Solutions Institute powstał w 2018 r. Fundatorem i Prezesem Zarządu jest Renata Żukowska, ekspert w zakresie budowania strategii rozwoju oraz tworzenia wizerunku inwestycyjnego firm. Specjalizuje się w strategiach opartych na zrównoważonym rozwoju, procesach zarządczych mających na celu identyfikację barier wzrostu oraz w zarządzaniu zmianą.

Założycielka i Prezes Advanced Business Solutions Institute. Doradza w zakresie marketingu, PR oraz relacji inwestorskich, realizuje projekty w zakresie zarządzania zmianą i skalowania biznesu, jak również budowania strategii z uwzględnieniem wytycznych ESG i raportowania niefinansowego. Członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Komunikacja marketingowa przy PARP, mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz członkini Lady Business Club. Angażuje się również w działalność edukacyjną jako adiunkt Uczelni ASBIRO oraz Pełnomocnik Rektora ds. interesariuszy  zewnętrznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, gdzie realizuje autorski projekt „Szkoły Praktyków Biznesu”. Doktorantka w Katedrze Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.

Od początku swojej pracy zawodowej związana z zagadnieniami szeroko pojętej komunikacji oraz zarządzania w obszarze MSP.  Przez ponad dziesięć lat, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości (ING Bank i Bank BGŻ), zarządzała marketingiem, działalnością PR i sponsoringową, a także wdrażała programy z obszaru CSR. Była Prezesem Zarządu dwóch spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WSEInfoEngine SA oraz Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research SA, współautorką i redaktor naczelną serwisu GPW Media i InfoStrefa, jurorem konkursu Złota Strona Emitenta SEG oraz liderem strategicznego Projektu GPW Growth na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wolnych chwilach angażuje się w projekty społeczne podnoszące świadomość finansową i inwestycyjną młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie nowego wymiaru praktycznej edukacji o przedsiębiorczości. Pasjonatka podróży na własną rękę oraz kultury i kuchni hinduskiej.

Renata Żukowska

Platforma ESG/SDG

zrównoważony rozwój
Small Step Matters

Rosnące potrzeby i coraz większa świadomość w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju sprawiają, że nurt sustainability stał się jednym z kluczowych obecnie trendów. Co więcej, wyzwania klimatyczne, zdrowotne i społeczne, z którymi mierzy się obecnie świat i biznes, pokazały, że kwestie związane z naszym wpływem na zmiany klimatu, bioróżnorodność i ekosystem, a także nasza postawa wobec potrzeb społecznych i ładu korporacyjnego będą jeszcze bardziej zyskiwały na znaczeniu.

Pokłosiem tych zmian są regulacje w zakresie raportowania informacji niefinansowych wprowadzane na poziomie instytucji europejskich i krajowych. Pojawiły się także dobre praktyki poszerzające zakres informacji niefinansowych o działania podejmowane przez firmy z powodu ich wpływu na ochronę środowiska, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny (ang. environmental, social, governance, ESG).

I właśnie standaryzacja oraz przejście od dobrowolności do obowiązku w raportowaniu pozafinansowym były dla nas impulsem do zbudowania projektu Small Step Matters – pierwszej w Polsce i na świecie platformy wspierającej realizację celów ESG/SDG.

Więcej: www.smallstepmatters.com


Nasi klienci:


Rozwój wymaga zmiany modelu organizacji i sposobów jej działania.

ABS Institute

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • chcesz się rozwijać i zbudować odpowiednie mechanizmy zarządcze wspierające ten rozwój
 • planujesz zbudować organizację opartą na wartościach lub/i wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju być przygotowanym do nowego standardu raportowania (dyrektywa CSRD KE)
 • Twój biznes potrzebuje poukładania strategii oraz profesjonalnego wizerunku
 • myślisz o pozyskaniu zewnętrznego finansowania

Umów się z nami na konsultacje i wstępny audyt, aby zidentyfikować główne „bóle wzrostowe” Twojego biznesu i kluczowe obszary wymagające zmiany.

Advanced Business Solutions Institute Sp. z o.o.
KRS: 0000742603, NIP: 527-285-94-66
Al. Jana Pawła II 43A/37B
01-001 Warszawa

E-mail: info@absinstitute.pl