Renata Żukowska członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej PARP

Renata Żukowska, prezes ABS Institute została powołana do grona ekspertów Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej PARP, która działa przy PARP w celu lepszego dopasowania system edukacji do rzeczywistych potrzeb marketingowego rynku pracy.